Bravecto (40-56 kg) 1 tableta x 1400 mg

Tableta pentru tratamentul infestatiilor cu purici si capuse la caini

Descriere

BRAVECTO 1400 MG

Bravecto 112.5 mg tablete masticabile pentru câini de talie foarte mică (2-4.5 kg)
Bravecto 250 mg tablete masticabile pentru câini de talie mică (>4.5-10 kg)
Bravecto 500 mg tablete masticabile pentru câini de talie medie (>10-20 kg)
Bravecto 1000 mg tablete masticabile pentru câini de talie mare (>20-40 kg)
Bravecto 1400 mg tablete masticabile pentru câini de talie foarte mare (>40-56 kg)
Fluralaner

DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)
Fiecare tabletă masticabilă conţine:

Bravecto tabletă masticabilă Fluralaner (mg)
Pentru câini de talie foarte mică (2-4.5 kg) 112.5
Pentru câini de talie mică (>4.5-10 kg) 250
Pentru câini de talie medie (>10-20 kg) 500
Pentru câini de talie mare (>20-40 kg) 1,000
Pentru câini de talie foarte mare (>40-56 kg) 1,400

Tablete cu diferite nuante de maro cu suprafată neteda sau usor aspra și formă circulară. Pot fi prezente unele marmorări, pete sau ambele.

INDICAŢIE (INDICAŢII)
Pentru tratamentul infestatiilor cu capuşe şi purici la câini.
Acest produs medicinal veterinar este un insecticid sistemic şi acaricid care oferă:
– activitatea de ucidere imediată şi persistentă pentru purici (Ctenocephalides felis) timp de 12 săptămâni,
– activitatea de ucidere imediată şi persistentă pentru căpuşe timp de 12 saptămani pentru Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus şi D. variabilis
– activitatea de ucidere imediată şi persistentă pentru căpuşe timp de 8 săptămâni pentru Rhiphicephalus sanguineus.
Puricii şi căpuşele trebuie să fie ataşate la gazdă şi să se hrănească cu scopul de a fi expuse la substanța activă. Debutul efectului este la 8 ore după fixare pentru purici (C. felis) şi 12 de ore după ataşare pentru căpuşe (I. ricinus).
Produsul se poate utiliza ca parte a strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice produse de purici (DAP).

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Reacţiile adverse comune observate in testele clinice (1.6% din câinii trataţi) au fost efecte gastrointestinale uşoare şi tranzitorii precum diareea, voma, inapetenţă şi salivaţie.

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită utilizând următoarea convenţie:
– foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacţii adverse în timpul unui tratament)
– frecvente (mai mult de 1, dar mai puţin de 10 din 100 de animale)
– mai puţin frecvente (mai mult de 1, dar mai puţin de 10 animale din 1.000 de animale)
– rare (mai mult de 1, dar mai puţin de 10 animale din 10.000 animale)
– foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10.000 de animale, inclusiv rapoarte izolate)

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ
Câini

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Pentru administrare orală.
Bravecto se administraza cate o tableta in functie de categoria in care se incadreaza animalul (corespunzător cu doza de 25.56 fluralaner/kg greutate corporală corespunzător cu banda de greutate corporală):

Greutate corporală a câinelui (kg) Concentrația și numărul de tablete care trebuiesc administrate
Bravecto 112.5 mg Bravecto 250 mg Bravecto 500 mg Bravecto 1000 mg Bravecto 1400 mg
2-4.5 1
>4.5-10 1
>10-20 1
>20-40 1
>40-56 1

Pentru câini peste 56 kg greutate corporală, utilizaţi o combinaţie de două comprimate care se potriveşte cel mai bine cu greutatea animalului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Tablete masticabile nu trebuie rupte sau divizate.
Bravecto comprimate masticabile se administrează la sau în jur de orei de hrănire.
Bravecto este un comprimat masticabil şi este bine acceptat de majoritatea câinilor. Dacă tableta nu este preluată în mod voluntar de câine poate fi, de asemenea, administrat cu alimente sau direct în cavitatea bucală. Câinele trebuie să fie observat în timpul administrării pentru a se confirma faptul că tableta este înghiţită.

Schema de tratament:
Pentru un control optim al infestării cu purici, produsul medicinal veterinar poate fi administrat la intervale de 12 saptamani. Pentru un control optim al infestarii cu căpuşe, momentul readministrării depinde de specia de căpuşe.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu se aplică.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Data de expirare se refera la ultima zi a lunii.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Pentru a fi expuşi la fluralaner este necesar ca paraziţii să înceapă hrănirea pe gazdă; prin urmare riscul de răspândire al bolilor transmisibile nu se poate exclude.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
În absenţa datelor disponibile, produsul medicinal vaterinar nu trebuie utilizat la căţei mai tineri de 8 săptămâni sau/şi cu greutatea mai mică de 2 kg.
Produsul nu trebuie administrat la intervale mai mici de 8 săptămâni deoarece siguranţa pentru intervale mai scurte nu a fost testată.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A se păstra produsul în ambalajul original până la utilizare pentru a preveni accesul direct al copiilor la produs.
Nu se manancă, bea sau fumează în timpul manipulării produsului.
A se spăla bine mâinile cu apă şi săpun după utilizarea produsului.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
Siguranţa produsului medicinal veterinar a fost stabilită pe durata creșterii,gestaţiei lactaţiei. se poate utiliza la animalele de reproducţie, la femelele gestante şi în lactaţie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Nu se cunosc.
Fluralaner se leagă de proteinele plasmatice şi poate concura cu alte medicamente cu nivel crescut de legare, cum ar fi medicamente anti-inflamatoare nesteroidiene (AINS) şi derivatul cumarinic varfarina. Incubarea fluralaner în prezenţa carprofenului sau a varfarinei în plasmă la câine la concentraţii plasmatice maxime preconizate nu a redus legarea de proteine a fluralaner, carprofenului sau varfarinei.
Pe perioada testelor clinice, nu au aparut interacţiuni între Bravecto tablete masticabile pentru câini şi produsele medicinale veterinare de rutină utilizate.

Supradozare
Nu au fost observate reacţii adverse în urma administrării orale la pui de 8–9 săptămâni şi greutate de 2.0–3.6 kg tratati cu supradoze de până la 5 ori doza maximă recomandată (56 mg, 168 mg şi 280 mg fluralaner / kg greutate corporală) la intervale mai scurte de trei ori decât cele recomandate (intervale de 8 săptămâni).

Nu s-a concluzionat asupra performanţelor reproductive şi nici rezultatele de interes asupra viabilităţii puilor după ce fluralaner a fost administrat pe cale orală la câinii Beagle cu supradoze de până la 3 ori doza maximă recomandată (de până la 168 mg / kg de fluralaner).

Acest produs medicinal veterinar a fost bine tolerat la Collie cu un deficit de Rezistenta la medicamente a proteinelor-1 (MDR1 -/-) după administrarea orală unică a dozei de 3 ori doza recomandată (168 mg / kg). Nu au fost observate semne clinice legate de tratament.