Diazinol 100 ml

Concentrat emulsionabil pentru controlul si tratamentul scabiei (sarcoptica, psoroptica, chorioptica, demodecica) si a ectoparazitismului produs de capuse, paduchi, purici, si alte insecte

Descriere

COMPOZITIE
100 ml concentrat emulsionabil contin:
Diazinon…………………………………………………………… 60 g
Excipienti (Dodecil benzensulfonat de calciu, Polietilenglicol 400, Xilen).

ACTIUNE FARMACOTERAPEUTICA
Substanta activa, diazinonul, este un insecticid, compus organofosforic de sinteza, ce actioneaza prin contact si ingestie asupra parazitiilor externi prin blocarea acetilcolinesterazei. Diazinonul se leaga stabil de enzima producand blocarea ireversibila a acesteia iar mediatorul chimic acetilcolina ramanand nehidrolizata se acumuleaza si produce paralizia sistemului neuromuscular al parazitului.
Datorita solubilitatii sale, Diazinonul se absoarbe bine prin piele si se metabolizeaza rapid eliminandu-se preponderent prin urina. Cea mai mare parte din substanta mama se regaseste in grasime si in muschi si ca reziduu minoritar in rinichi si ficat. ANTIDOT: ATROPINA sau TOXOGONINA, administrate sub supraveghere medicala.

SPECII ŢINTĂ
Bovine, ovine, caprine şi suine.

INDICAŢII
Produsul DIAZINOL – concentrat emulsionabil antiparazitar de uz extern, se recomandă pentru controlul şi tratamentul scabiei (sarcoptică, psoroptică, chorioptică, demodecică) şi a ectoparazitismului produs de căpuşe, păduchi, purici şi alte insecte la bovine, ovine, caprine şi suine.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri. Durata şi frecvenţa aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condiţiile climatice şi gradul de infestare.
Tratamentul antiparazitar se repetă la un interval de 10 – 14 zile în funcţie de specia parazitului şi gradul de infestare. Soluţiile se prepară şi se utilizează în aceeaşi zi.
Bovine:
Pulverizare: 20 ml DIAZINOL /20 litri apă, diluţie 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părţile corpului.
Tratamente locale: 5 ml DIAZINOL /1 litru apă, diluţie 1:200, (3000 ppm s.a.).
Ovine – caprine:
Îmbăiere: soluţia iniţială de umplere a bazinului – 420 ml DIAZINOL în 1000 litri apă, diluţie 1:2400 (250 ppm s.a.).
Reumplerea (completarea) băii – 250 ml DIAZINOL în 200 litri apă, diluţie 1:800 (750 ppm s.a.).
Tratament local: 5 ml DIAZINOL / 1 litri apă, diluţie 1:200 (3000 ppm s.a.).
Pulverizare: 20 ml DIAZINOL / 20 litri apă, diluţie 1:1000 (600 ppm s.a.).
Pentru îmbăiere este necesar ca înălţimea soluţiei în baie să fie de 70 cm pentru miei şi tineret şi 100 cm pentru oile adulte. Este esenţial să se menţină concentraţia băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10%.
Animalele trebuie să fie complet scufundate în baie cel puţin o dată.
Suine:
Pulverizare contra scabiei: 10 ml DIAZINOL /24 litri apă, diluţie 1:2400 (250 ppm s.a.).

CONTRAINDICAŢII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE
Nu se efectuează tratament cu DIAZINOL la păsări şi pisici. Animalele nu se tratează cu DIAZINOL pe vreme umedă sau foarte caldă. Nu se aplică tratamentul cu DIAZINOL la tineretul bovin sub 6 săptămâni şi la purceii sugari. Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile şi gestante, însetate sau cu plăgi provocate de tuns şi nevindecate. Soluţia de îmbăiere se utilizează doar în ziua preparării după care se goleşte baia şi se spală bine. Nu se vor adăuga la soluţia de îmbăiere, sulfat de cupru sau alţi agenţi de umectare.
În timpul tratamentului cu DIAZINOL pot apărea ocazional iritaţii ale pielii, mâncărimi, pielea poate deveni uscată sau pot apărea crăpături ale pielii. Nu au fost raportate efecte nedorite în urma tratamentului cu DIAZINOL aplicat animalelor gestante sau în lactaţie.
Nu se vor face simultan tratamente cu diazinon şi levamisol şi alţi compuşi organofosforici şi nici în următoarele 14 zile de la aplicarea tratamentului. Nu se asociază soluţiile pe bază de diazinon cu substanţe incompatibile ca sulfatul de cupru şi soluţiile acestuia, cu agenţi oxidanţi puternici sau cu acizi tari.
În cazul unei supradozări accidentale pot apărea iritaţii ale pielii, mâncărimi, stări de ameţeală, toropeală. În asemenea situaţii se recomandă scoaterea animalului la aer curat, spălarea pielii cu multă apă şi săpun, iar în cazul în care simptomele persistă trebuie cerut sfatul medicului veterinar.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile
Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

CONDIŢII DE PĂSTRARE
A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, la temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură şi ferit de îngheţ.

MOD DE PREZENTARE
Flacoane de 50 ml, 100 ml, 1000 ml.