Piret-mix pulbere 100 g

Pulbere insecticida

Descriere

Pulbere Insecticidă
100 g

COMPOZIŢIE:
Piretrine Naturale 0,05%: (CAS No: 8003-34-7, EINECS No: 232-319-8, Index No: 613-022-00-6)
Permetrină 0,06%: (CAS No: 52645-53-1, EINECS No: 258-067-9, Index No: 613-058-00-2)
TIP: Pulbere de culoare alb – cenusie

UTILIZARE:
Insecticid de suprafaţă: pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, capuse, paduchi etc.) localizate pe caini si animale sau pasari ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). (Utilizare sanitar – veterinară).
INDICAŢII,

METODA DE APLICARE:
Piret Mix pulbere se aplica prin pudrare pe toata suprafata corpului, in sens invers firelor de par (pene). Administrarea se repeta la 3-4 zile, fiind necesara dispersia produsului si in adapost altfel este posibila reinfestarea. Produsul are eficacitate persistenta de pana la 4 saptamani. Se va utiliza numai extern.
Dupa administrare se recomanda o atentie sporita ca animalele sa nu ingere produsul.

Precautii specifice
Nu se administreaza la animale sensibile la oricare din substantele active sau adjuvanti. Nu se recomanda folosirea produsului la pisici, reptile, pesti, amfibieni, albine. De asemenea nu se utilizeaza la catei sub varsta de 4 saptamani.
Animalele destinate consumului uman aflate sub tratament nu pot fi sacrificate.

PRECAUŢII :
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea sau dacă este înghiţit. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană animală.
Pentru mediu: Periculos pentru mediul înconjurător. Toxic pentru organismele acvatice. Nociv pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse pe
termen lung asupra mediului acvatic. Nu va fi aruncat în canale de scurgere sau cursuri de apă. Se vor aplica materiale absorbante de lichid (nisip, ciment,
pietriş). Se va scurge într-un recipient corespunzător, iar materialul colectat va fi păstrat corespunzător.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:
Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol. In cazul aparitiei unor simptome se va contacta un medic. Persoanei inconstiente nu i se va administra nimic pe cale orala. Persoana afectata va fi scoasa la aer curat. Este interzisă administrarea către pacienţi a lichidelor sau provocarea vomei. Daca persoana isi pierde cunostinta, va fi pozitionata pe o parte laterala pana la sosirea medicului. Se scoate imediat îmbrācāmintea şi încălţămintea contaminate.
Daca este cazul, se vor scoate imediat lentilele de contact.
În caz de inhalare: Persoana afectată se va scoate la aer curat şi i se va asigura căldură. Daca respiratia este neregulata sau este intrerupta se va executa respiratie artificiala.
În caz de contact cu pielea: Pielea va fi spălată imediat cu apă din abundenţă. Daca iritatia pielii persista se va solicita consult medical.
În caz de contact cu ochii: Se vor spāla ochii cu apā din belşug timp de cel puţin 10 minute, ţinând ochii deschişi. Se va solicita consult medical.
În caz de ingestie accidentală: Se va spăla gura cu apă în cantitatea necesară. Dacă a fost înghiţită o cantitate mare, se va solicita consult medical. Este
interzisă administrarea către pacienţi a lichidelor sau provocarea vomei.

CONDIŢII DE ELIMINARE FINALĂ:
Resturi şi reziduuri: Incinerare în conformitate cu reglementările naţionale (Legea 211/2011 privind regimul deseurilor).
Recipiente: Golire şi spălare intensă cu apă din abundenţă. Recipientul va fi transformat astfel încât să nu fie reutilizabil. Eliminarea trebuie facută în conformitate cu reglementările naţionale (HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje; conform HG 856/2002 – cod deseu 18 02 08).
CONDIŢII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE:
Recipientul va fi păstrat uscat, bine închis şi în locuri răcoroase şi aerisite. Se va păstra la distanţă de sursa de foc. Vor fi luate măsuri de precauţie împotriva
descărcărilor statice. Recipientele vor fi deschise şi manipulate cu grijă. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi hainele. Nu se va mânca, bea sau fuma în
timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va pastra la distanta de materiale oxidante, alcaline puternice, substante acide.
A se pastra la temperatura camerei 25oC ± 5oC.

VALABILITATE : 2 ani de la data fabricării, păstrat în condiţii corespunzătoare.

Mod de comercializare: generală – sanitar-veterinara
N: Periculos pentru mediul înconjurător.
Xn – Nociv
Fraze S:
●S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor●S13 A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale●S24 A se evita contactul cu
pielea●S36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă●S60 Acest produs şi
ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos●S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile
speciale / fişa de securitate●
Fraze R:
●R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire●R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea●
●R48/20: Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare●R50/53 Foarte toxic pentru
organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic●
Fraze H:
●H302 Nociv în caz de înghiţire●H312 Nociv în contact cu pielea●H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii●H332 Nociv
în caz de inhalare●H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung●