Prodiorat G 200 g

5,00 lei

Momeală raticidă pe bază de anticoagulant, pe suport de boabe de grâu destinata combaterii soarecilor si sobolanilor

Descriere

SUBSTANŢA ACTIVĂ: 0,005% Bromadiolonă nr. CAS 28772-56-7 nr. CE 249-205-9

anticoagulant de sinteză, pe suport de boabe de grâu. Produsul este protejat cu Denatonium benzoate.

ANTIDOT SPECIFIC: Vitamina K1.

INDICAŢII: Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE: Se plasează momeală până la 40 g pentru şoareci respectiv 200 g pentru şobolani în staţii de intoxicare acoperite, la fiecare 2 m pentru infestare puternică, 5 m pentru infestare uşoară la şoareci şi 5 m pentru infestare puternică, 10 m pentru infestare uşoară la şobolani. Amplasarea se face în recipienţi (tăviţe de carton, plastic) ce vor fi aşezaţi în locuri ferite de lumină, care să nu permită accesul copiilor, păsărilor şi animalelor din gospodărie. Momeala se completează zilnic, până când consumul încetează complet (2-3 săptămâni). Moartea şobolanilor şi şoarecilor survine după 5-7 zile.

PRECAUŢII:

P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103- Citiţi eticheta înainte de utilizare.

P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273- Evitaţi dispersarea în mediu.

P501- Eliminati conţinutul/recipientul prini incinerare.

P301+P310- ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

TELEFON DE URGENŢĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti