Ratistop 400g

Otrava pentru soareci si sobolani

Categorii: , Etichete: , , ,

Descriere

Compoziţia chimică

Bromadiolonă…………………….…..…………. 0,005%
Cereale boabe, alte substanţe……….….. până la 100%
Tipul preparatului şi forma de condiţionare
TP14 moeală sub formă de cereale (grăunţe) de culoare roz. Produs destinat uzului profesional şi nonprofesional pentru controlul dăunătorilor rozători.
Se condiţionează în pungi de polipropilenă inscripţionate sau în pungi din polipropilenă în cutii de carton care conţin 400 g şi în saci de polietilenă/hârtie care conţin 10 kg şi 30 kg momeală.
Indicaţii de folosire, concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare
Pungile cu momeală vor fi amplasate în cutii cu momeală nedeschise. Cutiile încărcate cu momeală trebuiesc plasate în condiţii de siguranţăşi situate în zone care sunt inaccesibile copiilor, animalelor de companie şi altor animale nevizate. Nu trebuie aplicate în zonele în care poate intra în contact cu furaje, ustensile de gătit alimetare sau suprafeţe de prelucrare a produselor alimentare sau să fie contaminate de produs. Inspecţiile periodice ale cutiilor cu momeală trebuie efectuate (3 – 4 zile), înlocuid momeala care a fost consumată de rozătoare, deteriorate de apă sau sunt contaminate cu murdărie. Şoareci de casă: cutii cu moeală cu 50 g/10 m2; şobolani: cutii cu momeală cu până la 100 g/100 m2.
Condiţii de păstrare, depozitare şi eliminare finală
• Condiţii de păstrare şi depozitare:
Depozitaţi produsul în locuri curate şi uscate, departe de surse de căldură şi foc. A se depozita încuiat şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor şi animalelor domestice. A se depozita departe de hrană şi băuturi. A se depozita în ambalajele originale.
• Condiţii privind eliminarea:
Eliminarea se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii autorizaţi.
Deşeurile sunt colecatate şi gestionate corespunzător legislaţiei specifice; nu se refoloseşte sau reciclează produsul nefolosit. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu produsul biocid.
Periculozitate şi măsuri de prim ajutor
– Cele mai importante efecte adverse asupra sănătăţii umane rezultate din utilizarea preparatului:
Intoxicarea cu acest produs poate provoca hemoragie datorită efectului antiprotrombinic. Prelungirea de protrombină poate deveni evidentă după 24 – 72 ore de la intoxicare. Substanţa este un anticoagulant. Poate fi absorbită în contact cu pielea şi poate cauza hemoragii interne. În caz de ingestie prezintă risc sever de hemoragie internă. Alte simptome: paloare, dureri de spate şi abdonimale.
Notă catre medic: ANTIDOT SPECIFIC: Vitamina K1
– Cele mai importante efecte adverse asupra mediului rezultate din utilizarea preparatului:
Nociv pentru organismele acvatice.
• Măsuri de prim ajutor:
După contactul cu pielea:
Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminate; este necesară spălarea pielii contaminate cu apă şi săpun (apă la temperatura de 20 – 30°C). Dacă este necesară se acordă asistenţă medicală. Curăţaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea înainte de reutilizare.
După contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă timp de aproximativ 10 – 15 minute (apă la temperatura de 20 – 30°C) ţinând pleoapele complet deschise; dacă purtaţi lentile de contact îndepărtaţi-le imediat. Dacă există orice semn de lezare a ţesutului sau iritaţie persistentă, obţineţi sfatul medicului imediat.
După ingestie (înghiţire):
Ingestia unei cantităţi mari de produs este posibil doar în mod intenţionat. În caz de ingestie solicitaţi imediat asistenţă medicală. În caz de ingerare nu induceţi voma. Ţineţi persoana afectată la căldură. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoanei aflate în stare de inconştienţă. Dacă persoana expusă este în stare de inconştienţă, se aşează în poziţie de repaus şi se acordă imediat asistenţă. Menţineţi libere căile respiratorii. Deschideţi sau desfaceţi obiectele de imbrăcăminte ca: gulerul, cravata, bretelele sau cureaua.
Alte informaţii:
Notă către medic: Acest raticid conţine un ingredient anticoagulant. În caz de ingestie administraţi vitamina K1 administrată intravenos.
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S13 – A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale.
S37 – A se purta mănuşi corespuzătoare.
S46 – În caz de înghiţire a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipeintul) sau eticheta.
P102 – A nu se lăsa la îndemăna copiilor.
P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbracăminte de protecţie/echipamente de protecţie/a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301+310 – În caz de înghiţire: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
PRODUCĂTOR: S.C. PASTEUR – FILIALA FILIPEŞTI