Roban pasta 400 g

Momeala raticida

Descriere

Descriere produs
– pungi x 100g pungi x 200g pungi x 400g saci x 5kg saci x 10kg saci x 20 kg

SUBSTANŢĂ ACTIVA: 0,005% Difenacoum Nr CAS 56073-07-5 Nr CE 259-978-4, anticoagulant de sinteză pe suport de pastă, ambalată in plicuri de 10 g.
Produsul este protejat cu BITREX.
Antidot specific: Vitamina K1.
INDICAŢII: Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.
INDICAŢII PENTRU FIECARE UTILIZARE: Se plasează momeala în galeriile active şi locurile frecventate de şoareci şi şobolani. Amplasarea se face în recipienţi (tăviţe de carton, plastic) în locuri, ferite de lumină, umezeală, să nu permită accesul copiilor şi animalelor domestice, în apropierea căilor de acces, a cuiburilor sau în locurile de hrănire a şobolanilor. În cazul în care este posibil, fixaţi momeala, astfel încât să nu poată fi deplasată. Pentru combaterea şobolanilor produsul se amplasează în cantitate de până la 200 g la distanţe 10 m ( 5 m în zone cu infestare puternică), iar în cazul şoarecilor până la 40 g la distanţe de 5 m( 2 m în zone cu infestare puternică). A se verifică regulat consumul otrăvii şi a se înlocui otravă consumată sau imprăstiată până când încetează consumul. Repetaţi în cazul infestaţiilor nou.

PRECAUŢII:
P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P220- A se păstra departe de alimente, băuturi şi furaje.
P262- Evitaţi contactul cu pielea.
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273- Evitaţi dispersarea în mediu.
P280- Purtaţi mănuşi de protecţie.
P404+P405- A se depozita într-un recipient închis sub cheie.
P501 – Eliminaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. P301+P310- ÎN CAZ DE
ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
De accidentele apărute prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare se face răspunzătoare persoana care a folosit momeala toxică.
TELEFON DE URGENŢĂ:
021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti
AUTORIZAŢIE:
RO/2014/0067/MRA/UK-2011-0085
DESTINĂTOR AUTORIZAŢIEI:
PELGAR International Limited – UK
Produs in UE.