Romoxitocin 50 ml

Solutie injectabila,uterotonic si galactogen

Descriere

ROMOXITOCIN

Soluţie injectabilă
Uterotonic şi galactogen

Compoziţie
Fiecare ml de soluţie conţine 10 U.I. Oxitocină – hormon posthipofizar de sinteză.

Acţiune farmacologică
Principala acţiune farmacocinetică a produsului o constituie efectul uterotonic, manifestat prin scurtarea frecvenţei şi contracţiilor miometrului şi creşterea amplitudinii acestora. De asemenea, acţionează şi asupra musculaturii netede din glanda mamară în lactaţie, favorizând ejecţia laptelui. Acţiunea produsului începe la 5-10 minute de la administrarea pe cale intramusculară şi durează 10-20 minute.

Specii ţintă
Vacă, iapă, scroafă, oaie, capră, căţea şi pisică.

Indicaţii
• în toate cazurile de fătări laborioase, eutocice, la animale epuizate, pentru a amplifica eforturile de expulzare a fătului;
• în retenţie placentară pentru desprinderea şi eliminarea completă a învelitorilor fetale, în atonie uterină;
• în metrite, mamite, declanşarea lacatţiei, în agalaxie postpartum la scroafe.
Contraindicaţii

În toate cazurile de prezentare distocică a fătului sau cu obstacole ale căii de expulzare.
Se va evita administrarea la animalele gestante cu exces de volum al fătului şi concomitent cu corticosteroizi, vasoconstrictori, simpaticomimetice şi anestezice, precum şi femelelor gestante până în momentul parturiţiei.

Reacţii adverse
Depăşirea dozelor maxime poate determina contracţii spastice sau chiar să oprească evoluţia parturiţiei, desprinderea prematură a placentei, bradicardie, aritmii şi chiar moartea fătului.

Mod de administrare
Produsul se injectează pe căi diferite în funcţie de scopul urmărit:
Intramuscular – în următoarele doze:
• la vacă: 40-50 U.I. (4-5 ml ROMOXITOCIN )
• la iapă: 30-40 U.I. (3-4 ml ROMOXITOCIN )
• la oaie şi capră: 15-20 U.I. (1,5-2 ml ROMOXITOCIN )
• la scroafă: 20-40 U.I. (2-4 ml ROMOXITOCIN )
• la căţea: 2-10 U.I. în funcţie de talie (0,2-1 ml ROMOXITOCIN )
• la pisică: 1-10 U.I. în funcţie de talie (0,1-1 ml ROMOXITOCIN )
Intravenos – în următoarele doze:
• la vacă: 20-30 U.I. (2-3 ml ROMOXITOCIN )
• la iapă: 10-20 U.I. (1-2 ml ROMOXITOCIN )
• la scroafă: 10-20 U.I. (1-2 ml ROMOXITOCIN )
• la oaie şi capră: 5-10 U.I. (0,5-1 ml ROMOXITOCIN )
• la căţea: 2-10 U.I. (0,2-1 ml ROMOXITOCIN )
• la pisică: 1-5 U.I. (0,1-0,5 ml ROMOXITOCIN )
Dozele recomandate se pot repeta din 2 în 2 ore, dacă este necesar.

Atenţionări
În administrarea intravenoasă produsul se va injecta foarte lent. Pentru a se evita contracţiile spastice, la început se vor administra doze mici. După 20-30 minute, dacă este cazul, se pot administra doze mai mari
Administrarea produsului la vaca parturientă se face după o examinare atentă a colului uterin care trebuie să fie suficient de dilatat, iar fătul să aibă o poziţie eutocică. La scroafe parturiente, ROMOXITOCIN se administrează numai în cazul în care fătarea stagnează după expulzarea a 1-2 purcei.

Timp de aşteptare
Nu este cazul

Mod de prezentare
Flacoane cu 10, 20 şi 50 ml.