Romparasect 100 ml

Insecticid

Descriere

ROMPARASECT 5 %
Soluţie concentrată
Acaricid si insecticid – Grupa principală 3, tip de produs 18.
Compoziţie
Substanţe active: Cypermethrine 5 g/100 ml; Permethrine 0,25 g/100 ml
Excipient (dimetilformamidă, alcool etilic) ad. 100 ml
Acţiune
Cypermethrina şi permethrinul sunt piretroide de sinteză cu acţiune paraziticidă deosebit de intensă (de 200-500 ori mai mare decât cea a substanţelor organoclorurate şi a substanţelor organofosforice), care se realizează prin contact şi ingestie.
Indicaţii
ROMPARASECT 5% se recomandă pentru utilizatori profesionali şi pentru populaţie, in dezinsecţia şi dezacarizarea adăposturilor, padocurilor şi ustensilelor.
Produsul se foloseşte pentru prevenirea si combaterea acarienilor (Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes), capuşelor ixodide (Ixodes ricinus, Boophylus calcaratus, Naemaphisalis punctato) şi argaside (Argas persicus, Argas reflexus ), a insectelor artropode: păduchii hematofagi (Naematopinus, Linognathus, Solenopotes), păduchii malofagi (Damalinia sau Bovicola), purici, insecte zburătoare cu parazitism temporar (Tabanide, Culicide, Muscide, Simulide) şi insecte târâtoare (Blatta, Blattela).
Mod de utilizare
Soluţia se prepară în concentraţie de 2 ml /litru apă şi se aplică prin aspersare pe suprafeţele din interiorul şi exteriorul adăposturilor şi pe ustensile, cu repetare la un interval de 10 –14 zile, în funcţie de gradul de parazitare a adăposturilor.
Nivelul scăzut al concentraţiilor soluţiilor de lucru şi toxicitatea redusă asigură un coeficient de siguranţă notabil pentru animalele din adăposturile deparazitate, pentru oamenii care îl manipulează şi pentru mediul înconjurător.
Atenţionări
Înainte de aplicarea produsului ROMPARASECT 5%, trebuie să se efectueze o curăţenie mecanică riguroasă, urmată de o spălare cu jet de apă a suprafeţelor ce urmează a fi deparazitate.
Soluţia de lucru se foloseşte imediat după preparare.
Suprafeţele deparazitate nu se spală cu apă.
A se evita contactul produsului cu ochii, mucoasa nazală şi bucală a utilizatorului.
Produsul nu se aplică pe animale.
Mod de prezentare
Flacoane de 10, 20, 50, 100, 250, 1.000 ml şi sub forma de spray de 150 ml produs.
Măsurile de protecţie care se impun la manipulare :
Produsul este nociv având simbolul de periculozitate „Xn”.
Produsul este foarte inflamabil având simbolul de periculozitate „F”.
Produsul este periculos pentru mediu având simbolul de periculozitate „N”
Fraze de risc
R11 – Foarte inflamabil.
R20/21/22 – Nociv prin inhalare ,în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R36 – Iritant pentru ochi .
R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic .
Fraze de siguranţă
S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S 7 – A sa păstra recipientul închis ermetic .
S 20/21 –Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.
S 25 – A se evita contactul cu ochii.
S 36/37 – Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
S 45 – În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil, a i se arata eticheta).
S 49 – A se păstra numai în ambalajul original.
S61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/ fişele de securitate.
S64 – In caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).